Υπολογιστική μέθοδος διόρθωσης λανθασμένων μετρήσεων φασικών τάσεων (Bachelor thesis)

Καζακώνη, Πηνελόπη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ενεργειακά συστήματα
Keywords: Ηλεκτρικές μετρήσεις,Πολυφασικά συστήματα,Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7815
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9419
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43013.pdf17.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7815
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9419
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons