Υλοποίηση διαφορικού διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή 16QAM, με τη χρήση προγραμματιζόμενων λογικών διατάξεων (FPGA) (Bachelor thesis)

Μακράκης, Εμμανουήλ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Τηλεπικοινωνίες και Διαστημική
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Keywords: Τηλεπικοινωνιακά συστήματα,Διαμορφωτής,Λογικές διατάξεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7825
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2106
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44026.pdf45.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7825
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2106
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons