Σεισμική συμπεριφορά των υποστηλωμάτων υπέργειων δεξαμενών με σύμμικτη διατομή (Bachelor thesis)

Τσιουμλέκης, Σωκράτης

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Composite materials industry
Building materials
Reservoirs
Axial loads
Keywords: Σύμμικτα υποστηλώματα,Υπέργειες δεξαμενές,Αξονικά φορτία,Αξονική δύναμη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7830
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4890
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0777ΔΠΘ_ΤΣΙΟΥΜΛΕΚΗΣ.Σ-Δ2956.pdfΠτυχιακή Εργασία 20.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7830
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4890
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons