Η ψυχολογική εξέτασις του παιδιού (Book)

Ολιβιέρη, Ελένη Χ.

Alternative title / Subtitle: η λειτουργία ενός ιατρο-παιδαγωγικού κέντρου
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Child psychology
Psychological tests for children
Keywords: Παιδοψυχολογία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7842
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.584
Publisher: Τυπογραφικά καταστήματα Κωνσταντίνου Κακουλίδη
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0002ΔΠΘ116.pdfΟλιβιέρη14.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7842
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.584
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons