Σύνθεση άκυλο-­‐και σουλφόνυλο παραγώγων αμιδοξιμών και αξιολόγηση της αλληλεπίδρασής τους με το DNA (Bachelor thesis)

Καραμτζιώτη, Παρασκευή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Σχολή Επιστημών Υγείας.Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Chemistry
DNA
Dissertations, Academic
Keywords: Άκυλο-­‐και σουλφόνυλο,Αμιδοξιμών,Αλληλεπίδρασης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7880
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY52.PDFΠτυχιακή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής4.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7880
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons