Πρωτεϊνικά σύμπλοκα του ερυθροειδικού μεταγραφικού παράγοντα GATA-1 (Bachelor thesis)

Ξεναρίου, Μαρία-Ιωάννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Keywords: Αιμοποίηση,Μεταγραφικός παράγοντας GATA,Πρωτεΐνες αναδιαμόρφωσης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7885
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.421
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
315002_0935ΔΠΘ_ΞΕΝΑΡΙΟΥ.Μ-Δ.pdf21.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7885
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.421
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons