Εκτίμηση της χημειοπροληπτικής ικανότητας της σιλιμπίνης (SILIBININ)και μελέτη των μηχανισμών δράσης της σε in vitro προκλινικό μοντέλο ανθρώπινου μεταταστατικού φαρυγγικού καρκινώματος (Bachelor thesis)

Ζαμπετίδης, Χρήστος-Νεκτάριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Σχολή Επιστημών Υγείας.Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Biology
Pharynx--Cancer
Dissertations, Academic
Keywords: χημειοπροληπτικής ικανότητας,In vitro προκλινικό,Φαρυγγικού καρκινώματος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7886
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3645
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY53.PDFΠτυχιακή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής1.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7886
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3645
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons