Μελέτη της κινητοποίησης των αιμοποιητικών στελεχιαίων κυττάρων με G-CSF σε θαλασσαιμικό μοντέλο ποντικιού (Bachelor thesis)

Ψαθά, Νικολέτα

Alternative title / Subtitle: Προεκτάσεις για τη γονιδιακή θεραπεία της θαλασσαιμίας
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Keywords: Θαλασσαιμία,Στελεχιαία κύτταρα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7888
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3135
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
315102_0936ΔΠΘ_ΨΑΘΑ.Ν-Δ.pdf17.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7888
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3135
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons