Η εξέλιξις του πνεύματος των παιδιών και η εξέλιξις των έργων αυτών (Book)

Καραχρίστος, Νικ. Γ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Children's drawings
Child psychology
Projective techniques for children
Keywords: Παιδοψυχολογία,Παιδικό σχέδιο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7895
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8711
Publisher: Ιωάννης Δ. Κολλάρος & Σία
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0018ΔΠΘ101.pdfΚαραχρίστος13.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7895
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8711
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons