Σύγχρονες αμερικάνικες παιδαγωγικές θεωρίες και έρευνες (Book)

Παπανικολόπουλος, Γ. Ν.

Alternative title / Subtitle: εξωτερικοί ερεθισμοί (ή διεγερτικά ερεθίσματα)
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education
Education--United States
Keywords: Παιδαγωγική,Εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7897
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.381
Publisher: Ράλλης, Α. Ι.
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0019ΔΠΘ102.pdfΠαπανικολόπουλος6.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7897
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.381
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons