Σωματική αγωγή και παιγνίδια (Book)

Παρασκευόπουλος, Θ. Α.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Physical education
Physical education for children
Keywords: Σωματική άσκηση,Φυσική αγωγή,Παιχνίδια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7899
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.558
Publisher: Ιωάννης Δ. Κολλάρος
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0020ΔΠΘ103.pdfΠαρασκευόπουλος7.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7899
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.558
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons