Στοιχεία θεραπευτικής παιδαγωγικής (Book)

Μαρκέτου, Σταυρούλα Γ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Child psychology
Education
Keywords: Παιδαγωγική,Παιδοψυχολογία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7903
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2144
Publisher: Εκδοτικός Οίκος Τζάκα-Δελαγραμμάτικα
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0023ΔΠΘ106.pdfΜαρκέτου3.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7903
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2144
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons