Πείρα και αγωγή (Book)

Dewey, John

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education
Keywords: Εκπαίδευση,Παιδαγωγική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7914
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3105
Publisher: Εκδόσεις "Νέου Σχολείου"
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0025ΔΠΘ108.pdfDewey6.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7914
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3105
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons