Συγκριτική ανάλυση συστάδων των δασαρχείων της χώρας ως προς την επικινδυνότητα από τις πυρκαγιές με την χρήση λογισμικού ασαφούς άλγεβρας και κλασσικών στατιστικών μεθόδων -ανάπτυξη αντίστοιχης χωρικής βάσης δεδομένων με Arcview GIS (Master thesis)

Μανώλη, Ολυμπία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Fuzzy logic
Δασική πληροφορική
Keywords: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών,Δασικές πυρκαγιές,Δασαρχεία,Fuzzy logic
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7917
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.954
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
316402_0945ΔΠΘ_ΟΛΥΜΠΙΑ.Μ-Δ.pdf79.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7917
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.954
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons