Συμβολή στην μελέτη της συγγενούς απλασίας του δέρματος (Doctoral thesis)

Γραμματικόπουλος, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Keywords: Δερματολογία,Δέρμα,Διάπλαση δέρματος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7921
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9310
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
317109_0951ΔΠΘ_ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΥΛΟΣ.Γ-Δ.pdf13.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7921
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9310
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons