Βαθμονόμηση ανιχνευτών πυρηνικών ακτινοβολιών για μετρήσεις ραδιενέργειας περιβάλλοντος (Bachelor thesis)

Γεωργίου, Μάριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Radiation detection and measurment
Gamma radiation
Keywords: Βαθμονόμηση ανιχνευτή Γερμανίου (HPGe),Φασματοσκοπία ακτινοβολίας -γ
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7931
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7123
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65217.pdf24.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7931
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7123
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons