Συζητώντας για τα διαφημιστικά σποτς οικολογικού περιεχομένου. Έρευνα στηριζόμενη σε ομάδες εστίασης παιδιών και εφήβων, σε αστική και αγροτική περιοχή (Master thesis)

Πάνου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Αγωγής/Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Κοινωνική εκπαίδευση
Πολιτισμική εκπαίδευση
Keywords: Διαφημιστικά σποτς,Πρόσληψη,Ομάδες εστίασης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7934
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2118
Appears in Collections:Κατεύθυνση Α-Κοινωνική και πολιτισμική εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
315502_0940ΔΠΘ_.pdf19.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7934
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2118
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons