Προσεγγίζοντας τους αρνητικούς αριθμούς στις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου: Mια διδακτική παρέμβαση συμβατή με τις αρχές του κονστρουκτιβισμού (Bachelor thesis)

Αρσενίδου, Βάια/ Καμπορούδη, Παρασκευή

Institution and School/Department of submitter: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Keywords: Μαθηματικά,Ακέραιοι αριθμοί,Αρνητικοί αριθμοί,Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/797
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4503
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EA648.PDF4.8 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/797
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4503
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons