Νέο κτίριο κρατικής σχολής ορχηστρικής Τέχνης στα Άνω Πετραλώνων (Bachelor thesis)

Χαμπαλόγλου, Μάγδα/ Ψεγιαννάκη, Κατερίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Keywords: Κτίριο κρατικής σχολής ορχηστρικής Τέχνης,Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κατασκευών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7972
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2051
Appears in Collections:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Champaloglou_Magda_Psegiannaki_Katerina_64230.pdf16.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7972
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2051
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons