Σχεδιασμός βασικής δομικής μονάδας και ανάπτυξη εργαλείων σχεδιασμού για ενσωματωμένο FPGA (Master thesis)

Σιώζιος, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Field programmable gate arrays
Structural unit
Reformatting material
Electric power consumption
Keywords: Διατάξεις πυλών προγραμματιζόμενων πεδίων,Βασική δομική μονάδα,Σχεδιαστική ροή,Κατανάλωση ισχύος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7985
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1411
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0599ΔΠΘ_ΣΙΩΖΙΟΣ.Κ-Μ2775.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία62.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7985
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1411
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons