Η χρήση των ροπών στο Σχεδιασμό Συστημάτων Ανάκτησης Εικόνων (Master thesis)

Τζιώλα, Ευαγγελία

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Planning System Recovery Image
Computational complexity
Digital images--Editing
Keywords: Σχεδιασμός συστημάτων ανάκτησης εικόνων,Γεωμετρικές ροπές,Αμεταβλητότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7987
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6840
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0610ΔΠΘ_ΤΖΙΩΛΑ.Ε-Μ2786.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία37.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7987
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6840
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons