Σχεδιασμός νανοηλεκτρονικών διατάξεων ως δομικών μονάδων υλοποίησης συστημάτων VLSI και ULSI (Master thesis)

Τσιμπερίδης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Microelectronics and nanoelectronics
Nanostructured materials industry
Single-electron technology
Keywords: Νανοηλεκτρονική,Ολκληρωμένα κυκλώματα,Τεχνολογία ηλεκτρονίου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7997
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9573
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0619ΔΠΘ_ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΗ.Ι-Μ2795.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία15.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7997
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9573
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons