Αγωγή και δημοκρατία (Book)

Dotterns, Robert

Alternative title / Subtitle: στοχασμοί - ευθύνες - προοπτικές
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education and state
Keywords: Εκπαίδευση,Αγωγή,Δημοκρατία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8003
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.14
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.14
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.14
Publisher: Ένωση Συγγραφέων Εκπαιδευτικών Βιβλίων
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0048ΔΠΘ134.pdfDottrens25.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8003
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.14
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons