Εγκόλπιο του νέου δασκάλου (Book)

Ζομπανάκης, Γεώργιος Γ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education--Study and teaching
Teachers--Training of
Keywords: Διδασκαλία,Εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8019
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5339
Publisher: Τυπογραφείον Ν. Αλικιώτης & Υιοί
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0054ΔΠΘ140.pdfΖομπανάκης4.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8019
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5339
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons