Η νέα αγωγή (Book)

Cousinet, Roger

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education--Experimental methods
Teacher-student relationships
Keywords: Αγωγή,Εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8028
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.546
Publisher: Ένωση Συγγραφέων Εκπαιδευτικών Βιβλίων
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0058ΔΠΘ144.pdfCousinet14.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8028
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.546
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons