Ιστορικαί σχέσεις Ελλήνων Σέρβων και Βουλγάρων (Book)

Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greece--Foreign relations--Bulgaria
Greece--Foreign relations--Serbia
Balkan Peninsula--Ethnic relations
Keywords: Ελλάδα,Σερβία,Βουλγαρία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8033
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3576
Publisher: Τυπογραφείον Φρίξου Μπούκουρη
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0063ΔΠΘ149.pdfΆμαντος15.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8033
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3576
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons