Σταθμός ΚΤΕΛ στην Ξάνθη (Bachelor thesis)

Κιοσσέ, Ελένη/ Παναγιώτου, Νικολίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Keywords: Σταθμός ΚΤΕΛ Ξάνθης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8050
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3904
Appears in Collections:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kiosse_Eleni_Panagiotou_Nikolina_075350.pdf16.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8050
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3904
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons