Κατοικίες μουσικών στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας (Bachelor thesis)

Κλάδη, Αθηνά-Κωνσταντίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Keywords: Κατοικίες μουσικών,Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8052
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.90
Appears in Collections:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kladi_Athina_Konstantina_67150.pdf16.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8052
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.90
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons