Σύγχρονος δημοτικός πολυχώρος για το παιδί στην Ξάνθη (Bachelor thesis)

Κωστόλια, Μαρία/ Μαρκοπούλου, Αρετή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Keywords: Σύγχρονος δημοτικός πολυχώρος,Πολυχώρος για το παιδί,Κτιριακό συγκρότημα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8058
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6176
Appears in Collections:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kostolia_Maria_Markopoulou_Areti_64233.pdf8.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8058
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6176
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons