Δημοτικό κέντρο μεικτών χρήσεων στην Ξάνθη (Bachelor thesis)

Κουμέρτας, Γ./ Σακκούλης, Δ./ Σταμάτης, Χ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Keywords: Δημοτικό κέντρο μεικτών χρήσεων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8060
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2470
Appears in Collections:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koumertas_G_Sakkoulis_D_Stamatis_X_64872.pdf26.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8060
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2470
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons