Εφηρμοσμέναι υποδειγματικαί διδασκαλίαι (Book)

Θεοδωρόπουλος, Ευθύμιος Θ.

Alternative title / Subtitle: πάντων των εις το δημοτικόν σχολείον διδασκόμενων μαθημάτων
μετά στοιχείων θεωρητικής διδακτικής και κριτικής διδασκαλιών
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education--Philosophy
Education--Methodology
Keywords: Εκπαίδευση,Διδασκαλία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8070
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6496
Publisher: χ.ο.
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0082ΔΠΘ170.pdfΘεοδωρόπουλος6.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8070
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6496
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons