Βέλτιστη επιλογή ανεμογεννήτριας μικρής ισχύος για κάλυψη συγκεκριμένων ενεργειακών φορτίων βάσει διαθέσιμου αιολικού δυναμικού (Bachelor thesis)

Λιάσκος, Άρης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Wind turbines
Feasibility study
Keywords: Άνεμος,Ταξινόμηση αιολικών μηχανών,Ενεργειακή αξιολόγηση ανεμογεννητριών μικρής ισχύος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8073
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7866
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64176.pdf43.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8073
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7866
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons