Διδακτικές οδηγίες και σχέδια διδασκαλιών (Book)

Μιχαηλίδης, Κοσμάς Κ.

Alternative title / Subtitle: το γλωσσικό μάθημα, Α΄
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Teachers--Training of
Elementary school teaching--Greece
Keywords: Διδασκαλία,Δημοτικό σχολείο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8076
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2216
Publisher: Ιωάννης Δ. Κολλάρος & Σία
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0084ΔΠΘ172.pdfΜιχαηλίδης14.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8076
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2216
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons