Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν (Book)

Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education--Research
Education
Teaching
Keywords: Εκπαίδευση,Παιδαγωγική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8081
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8732
Publisher: Εκδοτικός Οίκος Δημητρίου Δημητράκου Α.Ε.
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0041ΔΠΘ127.pdfΕξαρχόπουλος 1 τ.35.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8081
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8732
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons