Τα καθυστερημένα και δύσκολα παιδιά στην οικογένεια και στο σχολείο (Book)

Ρούσκας, Γεώργιος Αναστ.

Alternative title / Subtitle: (μετά 105 παρατηρήσεων)
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Problem children--Education--Greece
Children with disabilities--Education--Greece
Keywords: Παιδί,Παιδιά με ειδικές ανάγκες,Εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8082
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.264
Publisher: Εκδοτικός Οίκος Ιω. Καμπανά Ο.Ε.
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0089ΔΠΘ177.pdfΡούσκας29.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8082
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.264
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons