Η εκπαίδευσις εις τας Ηνωμένας Πολιτείας (Book)

Γκλάβας, Χρήστος Β.

Alternative title / Subtitle: (μελέτη επί του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού συστήματος με προσθήκην αφορώσαν τα εν Αμερική Ελληνικά Σχολεία)
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education--United States
Education--Study and teaching--United States
Keywords: Εκπαίδευση,Διδασκαλία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8084
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.273
Publisher: χ.ο.
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0091ΔΠΘ179.pdfΓκλάβας6.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8084
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.273
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons