Η ψυχογραφία εν τω σχολείω και το δελτίον ατομικότητος (Book)

Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι.

Alternative title / Subtitle: οδηγίαι εις το ψυχολογικώς παρατηρείν παίδας και τηρείν δελτία ατομικότητος αυτών
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Child psychiatry
Child psychology--Research
Keywords: Ψυχογραφία,Σχολείο,Ψυχολογία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8133
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1305
Publisher: Εκδοτικός Οίκος Δ. & Π. Δημητράκου
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0103ΔΠΘ191.pdfΕξαρχόπουλος 6.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8133
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1305
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons