Ψυχικαί διαφοραί των παίδων και η διάγνωσις αυτών (Book)

Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι.

Alternative title / Subtitle: Νοητικαί διαφοραί. Γενική νοημοσύνη. Ειδικαί επιδόσεις. Επαγγελματική ιδιοφυϊα, Α΄
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Child psychiatry
Child psychopathology
Keywords: Παιδοψυχοπαθολογία,Παιδοψυχολογία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8138
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7805
Publisher: Εκδοτικός Οίκος Δημητράκου Α.Ε.
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0106ΔΠΘ195.pdfΕξαρχόπουλος 42.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8138
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7805
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons