Επίτομος ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Book)

Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greece--History
Keywords: Ιστορία,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8143
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7093
Publisher: Εκδοτικός Οίκος Δημητρίου Δημητράκου Α.Ε.
Table of contents: Περιλαμβάνουσα τα διδακτικώτερα πορίσματα της πεντάτομου ιστορίας του
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0112ΔΠΘ202.pdfΠαπαρρηγόπουλος 158.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8143
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7093
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons