Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Book)

Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος

Alternative title / Subtitle: από της επαναστάσεως του 1821 μέχρι της βασιλείας Γεωργίου του Α΄
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greece--History--1821-
Keywords: Ιστορία,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8144
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7894
Publisher: Ελευθερουδάκης
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0113ΔΠΘ203.pdfΠαπαρρηγόπουλος τ. 6 σ. 58284.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
01_0111ΔΠΘ201.pdfΠαπαρρηγόπουλος τ. 6 σ. 57585.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8144
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7894
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons