Νομοθεσία στοιχειώδους εκπαιδεύσεως (Book)

Βαβαρέτος, Γεώργιος Α.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Counseling in elementary education--Law and legislation
Educational law and legislation--Greece
Keywords: Εκπαίδευση,Νομοθεσία εκπαιδεύσεως
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8145
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9145
Publisher: Έκδοσις "Ατλαντίς" Πεχλιβανίδη Α.Ε.
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0114ΔΠΘ209.pdfΒαβαρέτος22.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8145
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9145
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons