Η πνευματική κίνησις του γένους κατά τον ΙΗ' και ΙΘ' αιώνα (Book)

Γεδεών, Μανουήλ Ιω., 1851-1943

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Orthodox Eastern Church
Education--Greece--History--18th century
Education--Greece--History--19th century
Greece--Intellectual life
Keywords: Ελλάδα,Εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8156
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9340
Publisher: Εκδόσεις "Ερμής"
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0118ΔΠΘ213.pdfΓεδεών30.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8156
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9340
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons