Η Αδριανούπολις (Θράκη- Ανατολική Ρωμυλία) (Book)

Αξιώτης, Πέτρος Ι.

Alternative title / Subtitle: από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1922
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Thrace, Eastern (Turkey)
Thrace--History
Keywords: Θράκη,Αδριανούπολη,Ανατολική Ρουμελία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8166
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5549
Publisher: χ.ο.
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0130ΔΠΘ227.pdfΑξιώτης19.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8166
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5549
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons