Πρακτικός οδηγός της διδασκαλίας της πρώτης αναγνώσεως και γραφής (Book)

Ανδρεάδης, Δημοσθένης Μ., 1869-1952

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greek language, Modern--Study and teaching (Elementary)
Reading (Elementary)--Greece
Teachers--Training of--Greece
Keywords: Ανάγνωση,Διδασκαλία,Ελληνική γλώσσα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8173
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2008
Publisher: Εκδοτικός οίκος Δ. και Π. Δημητράκου
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0134ΔΠΘ231.pdfΑνδρεάδης18.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8173
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2008
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons