Ιω. Π. Κοκκώνης ο πρώτος μας παιδαγωγός (Book)

Αμαριώτου, Μαρία, 1896-1997

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Educators--Greece
Education, Primary--Greece--History
Keywords: Παιδαγωγική,Παιδαγωγοί,Εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8175
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5241
Publisher: Έκδοση Αλεξ. Ι. Κοκκώνη
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0136ΔΠΘ233.pdfΑμαριώτου15.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8175
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5241
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons