Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο κατά την κλασσική εποχή και την ελληνιστική περίοδο (Master thesis)

Φυλακτός, Κωνσταντίνος Ε.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Conflict of laws--History
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο,Κλασσική εποχή,Ελληνιστική περίοδος
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/820
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2797
Table of contents: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.:1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ I) Η ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ...σελ.:6 II) ΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΛΑΟΙ...σελ.:23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ I) ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ...σελ.:34 II) Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ...σελ.:51 III) Η ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ...σελ.:65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ...σελ.:71 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ...σελ.:93
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00092.pdfΜεταπτυχιακή Νομικής132.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/820
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2797
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons