Προς τους διδασκάλους και τας διδασκάλισσας συμβουλαί και οδηγίαι πρακτικαί (Book)

Payot, Jules, 1859-1940

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Teachers
Teachers--Training of
Keywords: Εκπαίδευση,Εκπαιδευτικοί,Διδασκαλία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8213
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6881
Publisher: Βιβλιοπωλείον Ιωαν. Ν. Σιδέρη
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0157ΔΠΘ256.pdfPayot24.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8213
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6881
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons