Πρακτικός οδηγός του δημοδιδασκάλου (Book)

Μιχαηλίδης, Κοσμάς Κ./ Κελεμένης, Γεώργιος Δ.

Alternative title / Subtitle: ο δημοδιδάσκαλος ως διευθυντής σχολείου και γραμματεύς σχολικής εφορείας
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education, Elementary--History--Greece
Education and state--History--Greece
Educational law and legislation--Greece
Keywords: Διδασκαλία,Εκπαιδευτικοί
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8218
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.651
Publisher: Ιωάννης Δ. Κολλάρος & Σία
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0179ΔΠΘ280.pdfΜιχαηλίδης45.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8218
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.651
  This item is a favorite for 1 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons