Γενική διδακτική (Book)

Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Teachers--Training of
Teaching--Greece
Keywords: Διδασκαλία,Παιδαγωγική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8222
Publisher: Εκδοτικός Οίκος Αλεξ. Χ. Ρούγκα
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0182ΔΠΘ283.pdfΕξαρχόπουλος 1 τ.47.86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8222
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons