Διατάξεις για την ταυτόχρονη μελέτη και καταγραφή φορτίων χώρου και μερικών εκκενώσεων κατά την έναυση και διάδοση των ηλεκτρικών δενδριτών (Bachelor thesis)

Μαραγκόπουλος, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Space charge
Partial electrical discharges
Electrical tree propagation
Keywords: Φορτία χώρου,Μερικές εκκενώσεις,Ηλεκτρικοί δενδρίτες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8231
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3940
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
072996.pdf31.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/8231
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3940
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons